OFERTA PLAZAS TURNO PROVISIÓN ESTADO FECHA ULTIMA MODIFICACIÓN
Técnico/a de Administración 1 Libre Concurso Listado definitivo de admitidos y excluidos 02/02/2024
Técnico/a Medio 1 Libre Concurso Resultado definitivo de la fase de concurso 17/01/2024
Arquitecto/a 2 Libre Concurso Resultado definitivo de la fase de concurso 12/12/2023
Técnico/a Superior 2 Libre Concurso Resultados definitivos de la fase de concurso 01/12/2023
Abogado/a 4 Libre Concurso Resultado definitivo de la fase de concurso 30/11/2023
Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas 1 Libre Concurso Resultados definitivos de la fase de concurso 15/11/2023
Ingeniero/a Técnico/a Industrial 2 Libre Concurso Resultado definitivo fase de concurso 17/10/2023
Arquitecto/a Técnico/a 2 Libre Concurso Resultado definitivo fase de concurso 17/10/2023
Auxiliar
Administrativo/a
13 Libre Concurso Resultado definitivo 05/06/2023
Analista Informático/a 2 Libre Concurso Calificación definitiva de la fase de concurso 24/03/2023